Gezondheid, zorg & welzijn

Servicecentrum Noord

Het Servicecentrum Noord is een verzamelplek voor meerdere instanties. Gehuisvest zijn Stadsdeelmanagement Noord, Stadsdeelbeheer Noord en de wijkcoaches.

Arts en Zorg
Naast de reguliere huisartsenzorg kunt u bij de huisartsenpraktijk in Service Centrum Noord ook terecht voor bloedprikken, fysiotherapie en psychologische zorg. GGD Twente

Op het gebied van de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen biedt de Jeugdgezondheidszorg diverse vormen van ondersteuning, informatie en voorlichting aan. Livio
Werkzaam op het terrein van zorg, wonen en gezondheid. Zorg aan huis, verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, en de zorg voor lichamelijk gehandicapten. Ook voor uitleen van verpleegartikelen & voedingsvoorlichting en dieetadvisering. 

Wijkteams Enschede
Wijkteams Enschede is er voor alle inwoners, van alle leeftijden en voor allerlei hulp en ondersteuningsvragen. Ook mantelzorgers en jongeren kunnen binnenlopen bij het wijkteam voor informatie, advies en hulp.


Liberein
Locatie Ariënsstaete is een multifunctioneel zorgcentrum van Liberein met uitgebreide faciliteiten voor ouderen en een prettige sfeer. Er is een uitgebreid activiteitenaanbod waaraan ouderen kunnen deelnemen. (Buurt)bewoners kunnen een welzijnspas aanschaffen waarmee zij deel kunnen nemen aan activiteiten op het gebied van ontspanning, sport, spel, creativiteit, muziek, uitstapjes en cultuur.

Aveleijn 
Al meer dan 50 jaar biedt Aveleijn zorg, ondersteuning, behandeling en advies aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. 


De Wielewaal ligt aan de rand van de wijk het Deppenbroek en is een woonvoorziening voor de ouder wordende cliënt. met een verstandelijke beperking waarvan een aantal kampt met lichamelijke problemen als gevolg van het ouder worden. 

Aveleijn De Wielewaal