Voor de wijk

Bewonersplatform Deppenbroek 


De website is ontwikkeld door het Bewonersplatform Deppenbroek (BPD). Deze groep inwoners van de wijk zet zich vrijwillig in voor de wijk. Het Bewonersplatform, opgericht in 2012, heeft als doel om het leefklimaat in de wijk te optimaliseren. Het initiëren, verbinden, signaleren, ondersteunen en adviseren is een rol die het platform op zich neemt. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan de verbondenheid en saamhorigheid in de wijk. Dit gebeurt onder andere door actieve of ondersteunende inzet bij acties, activiteiten en evenementen in de wijk. Ook ondersteunt het BPD iedereen, financieel of met advies en middelen, die op enige manier een waardevol idee heeft om een impuls te geven voor de wijk(bewoners). 

 

Het BPD is aanspreekpunt voor iedereen in de wijk. Voor inwoners, ondernemers en andere betrokkenen en geïnteresseerden. Het BPD is daarbij tussenpersoon tussen de inwoners en de gemeente Enschede (stadsdeel Noord) en andere overkoepelende organisaties in Enschede. Met het netwerk biedt het service en diensten aan iedereen die woont in de wijk Deppenbroek. Daarnaast beheert BPD het wijkbudget en als bewoner kan hier aanspraak op gemaakt worden voor een project dat bijdraagt aan de verbetering van de leefomgeving of sociale samenhang. 

 

Power Noord

Bij activeringscentrum Power Noord krijgen wijkbewoners de mogelijkheid om kennis en kwaliteiten te laten zien en nieuwe (werk)ervaringen op te doen. Dit kan door zelf activiteiten en cursussen te organiseren, diensten te verlenen en samen te werken met verschillende organisaties.

 


Beien

Beien is een platform van, voor en door bewoners van Enschede, opgericht om samen te bouwen aan een wijk en een wereld waarin het voor iedereen prettig leven is. Beien staat voor een sociale, duurzame en hechte wijk. Nu, maar ook in de toekomst. 

Alifa 
Een Enschedese organisatie die zich richt op maatschappelijke ondersteuning. Ze concentreren zich volledig op mensen, van jong tot oud, die het even niet meer redden. Alifa biedt deze mensen ondersteuning en hanteren daarbij een integrale aanpak. Alifa richt zich op wijk- en buurtwerk, jeugd- en jongerenwerk, opvoedondersteuning, ouderenwerk en vluchtelingenwerk.

Team Deppenbroek
Team Deppenbroek, bevindt zich aan de Meeuwenstraat. De locatie wordt gedeeld met verschillende organisaties waaronder; Beijen, Power Noord, Zorggroep Manna en Stichting Knipoog.


Dit zorgt voor een samenwerking door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden. Er worden verschillende activiteiten aangeboden zoals; bloemschikken, koken, dansen, werken in de moestuin etc. Er is de mogelijkheid om koffie te drinken in de gezamenlijke ruimte.

Stichting Ender

Het primaire doel van de stichting is om buurtbewoners aan te zetten tot emancipatie, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Om hier praktisch vorm aan te geven, ontwikkelt de stichting een breed scala aan projecten en activiteiten. Het is voor de stichting essentieel dat verzoeken en signalen vanuit de omgeving in die activiteit- en projectontwikkeling worden meegenomen.

Cultuurgeluid 
Cultuurgeluid
 is een zeer ervaren aanbieder op het gebied van culturele educatie, evenementen, commerciële en maatschappelijke trajecten voor instellingen in het gehele land. Cultuurgeluid maakt zich sterk voor vernieuwend cultureel aanbod in Nederland voor jong en oud.

Geldkompas
Geldkompas is een informatieve website met als doel om mensen met een kleine portemonnee of met geldproblemen wegwijs te maken in de mogelijkheden om rond te komen en een beter (prettiger) leven te hebben. Geldkompas Enschede is gemaakt in opdracht van de gemeente Enschede.

 

Stichting Enschedese Sociëteiten voor Ouderen (EOS)

Behartigt de belangen van, en organiseert activiteiten voor ouderen in Enschede. Verspreid over de stad geven verschillende sociëteiten u gelegenheid om wat gezelligheid te vinden en anderen te ontmoeten. In 't Achtervoort kunt u terecht op woensdag van 14.00 - 16.00 uur.

Wijkteams Enschede
Bij Wijkteams Enschede kunt u terecht met vragen over geldzaken, opvoeden en opgroeien, relatie, stress en gezondheid, mantelzorg, ontmoetingen en activiteiten, zelfstandig wonen en vervoer.

Jij maakt de buurt

Samen werken we aan mooiere buurten en een mooier Enschede! "Jij maakt de buurt!" is van en voor alle inwoners van Enschede die samen hun eigen buurt mooier willen maken! Bijvoorbeeld door het gezamenlijk opzetten van activiteiten of het uitvoeren van werkzaamheden met of zonder hulp van wijkbudget."Jij maakt de buurt!" vormt daarbij een belangrijk middel om buurtbewoners te bereiken, verbinden en inspireren. "Jij maakt de buurt!" is een initiatief opgezet door de wijk-, dorpsraden en bewonersteams in Enschede in samenwerking met de gemeente Enschede.

Buren voor Buren

Iedereen wil prettig wonen in zijn eigen buurt, maar dit gaat niet altijd vanzelf. Vrijwilligers van ‘Buren voor Buren’ zijn zichtbaar in de buurt. Zij maken gemakkelijk contact en informeren buurtbewoners waar ze terecht kunnen met vragen. Ze koppelen mensen met dezelfde wensen/ideeën aan elkaar en stimuleren burenhulp en buurtactiviteiten. Ze zorgen ervoor dat buren meer betrokken zijn bij elkaar.

Initiatiefkracht

Heb je een vernieuwend idee of een idee dat je wijk- of dorpsgrenzen overstijgt en dat voor veel mensen in het Stadsdeel iets oplevert? Hiervoor is geld beschikbaar! De gemeenteraad van Enschede heeft in 2011 bij het invoeren van de wijkbudgetten besloten dat er ook een deel (20%) van het beschikbare geld bedoeld is voor innovatieve wijk- of dorpsoverstijgende ideeën.

Twentse Alliantie

Alifa, Eurus en Visier, drie Twentse organisaties met ieder hun eigen rol in het welzijnswerk, hebben de krachten gebundeld om welzijnswerk naar een hoger plan te tillen. Wijkwelzijnswerk anno nu vereist namelijk veel vaardigheden en vooral oprechte samenwerking mét in plaats van voor bewoners. Luisteren, aansluiten en van daaruit activeren, vormen samen een belangrijke sleutel. Maar, een wijk bestaat nooit uit één soort bewoner en iedereen heeft andere behoeften. Precies dit maakt wijkwelzijnswerk boeiend en tegelijk zeer uitdagend. Om deze uitdaging succesvol in te vullen vormen de drie organisaties de Twentse Alliantie. Door ieders sterke kant aan te spreken ontstaat er ‘vernieuwende continuïteit’. Alifa, de grootste partij van deze alliantie, brengt haar jarenlange ervaring met wijkwelzijnswerk én vele doelgroepen in. Alifa staat – samen met haar ruim 600 vrijwilligers – stevig in de samenleving van Enschede. Eurus en Visier, twee slagvaardige organisaties met veelzijdige ervaring in welzijnswerk, brengen juist de vernieuwing, zoals het Economisch Wijkwelzijn!

Buurtbemiddeling Enschede

Buurtbemiddeling ondersteunt buurtgenoten die een conflict hebben, om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Daarvoor worden buurtbemiddelaars ingezet.

 

Uiteraard hebben buurtbemiddelaars geheimhoudingsplicht.
Bovendien is de ondersteuning van buurtbemiddelaars helemaal gratis!

 

Hoe werkt buurtbemiddeling?
Bekijk hier een filmpje met meer informatie >>>