Geld voor wijkoverstijgende initiatieven

 

2.500 euro als startbijdrage voor nieuwe initiatieven. Dat biedt de Commissie Initiatiefkracht voor wijkoverstijgende ideeën die leven in Enschede Noord. Op dinsdag 15 oktober biedt ze bij het nieuwe Theater Mystiek bij Spinnerij Oosterveld het podium aan initiatiefnemers die daar hun verhaal kunnen doen om in aanmerking te komen voor de bijdrage. 

 

Initiatiefkracht is niet nieuw. Het betreft het ‘wijkbudget’ voor initiatieven die het wijkniveau overstijgen. Jaarlijks is er voor dat soort initiatieven in Enschede Noord een budget van circa 30.000 euro beschikbaar. De Commissie Initiatiefkracht - bestaande uit inwoners van de verschillende wijken - kent bijdragen toe aan initiatieven die zich melden. 

 

Eerder dit jaar deed de commissie dat voor het eerst met een open ‘presentatie-avond’. Tijdens die avond werden 11 initiatieven - divers van aard en verspreid door Noord - beloond met een startbijdrage variërend van 500 tot 2.500 euro. De avond was een groot succes en krijgt daarom een vervolg. 

 

Op 15 oktober kunnen nieuwe initiatiefnemers hun idee presenteren en hun hulpvraag stellen, de commissieleden stellen op hun beurt verhelderende vragen - en ook het aanwezige publiek kan dat doen. Na de presentaties vindt er een stemronde plaats, waarbij zowel de commissie als het publiek een stem heeft. De initiatieven die het meest tot de verbeelding spreken krijgen een startbijdrage van maximaal 2.500 euro. 

 

De commissie is expliciet op zoek naar nieuwe ideeën, met een wijkoverstijgend karakter. Het initiatief dient betrekking te hebben op stadsdeel Noord en daar geworteld te zijn. Ook dient duidelijk te zijn waarvoor een bijdrage van Initiatiefkracht wordt gevraagd, en welke hulp wellicht nodig is. Voorwaarden voor de aard van het idee zijn terug te lezen op www.jijmaaktdebuurt.nl. 

 

Aanmelden

Heb je een goed idee voor Enschede Noord? Kijk dan of het bij de voorwaarden past en dien het, vóór de uiterste datum 1 oktober,  in bij Saskia van Dijk via s.v.dijk@enschede.nl. De commissie komt er dan snel op terug en laat weten of en hoe je het podium kunt pakken.


Wil je aanwezig zijn als publiek, of heb je hulp te bieden aan initiatiefnemers? 

Ook dan ben je van harte welkom. In dat geval wel graag even aanmelden via hetzelfde mailadres.